Batakių seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Batakių seniūnija

Batakių seniūnijoje yra 25 kaimai, 3 viensėdžiai. Seniūnijos centras – Batakiai, miestelis Ančios dešiniajame krante, 6 km į pietvakarius nuo Skaudvilės. Prie Batakių, ant Ančios kranto – Batakių piliakalnis. Seniūnijoje yra šv. Onos katalikų ir Batakių evangelikų liuteronų bažnyčios, Skaudvilės gimnazijos Batakių pagrindinio ugdymo skyrius, 2 bibliotekos, kultūros namai, keletas individualių įmonių. Nuo 2009 m. teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Batakių, Eidintų, Norkiškės. Aktyviai veikia dvi bendruomenės: ,,Aukaja“ ir ,,Santakai“.

Ateities g. 18, Batakiai, Tauragės r. sav.

+370 446 41791

Darbo laikas:
I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Seniūnijos naujienos

Naujas būdas ginti savo šeimą, miestą, kraštą!
Skaityti daugiau »
40 mln. parama saulės elektrinėms – jau birželio 11 d. Ką reikėtų žinoti?
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) birželio 11 d. 8 val. ...
Skaityti daugiau »
Skelbiami birželio mėnesio Centro turgaus kioskų nuomos aukcionai
Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia statinių (kioskų) Tauragėje, Spaustuvės g. ...
Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

Batakių seniūnijoje yra 25 kaimai, 3 viensėdžiai. Seniūnijos centras – Batakiai, miestelis Ančios dešiniajame krante, 6 km į pietvakarius nuo Skaudvilės. Prie Batakių, ant Ančios kranto – Batakių piliakalnis. Seniūnijoje yra Šv. Onos katalikų ir Batakių evangelikų liuteronų bažnyčios, Skaudvilės gimnazijos Batakių pagrindinio ugdymo skyrius, 2 bibliotekos, kultūros namai, keletas individualių įmonių. Nuo 2009 m. teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Batakių, Eidintų, Norkiškės. Aktyviai veikia dvi bendruomenės: ,,Aukaja“ ir ,,Santakai“.

Apie parapijos gyvenimą XVI a. žinių nedaug. Batakiai minimi 1551 m. Martyno Mažvydo laiške Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui, kuriame autorius skundėsi, jog jo Ragainės parapijiečiai dalyvauja kitoje Nemuno pusėje vykstančiuose atlaiduose įvairiose katalikų bažnyčiose, tarp jų ir Batakiuose per šv. Onos šventę.

1583 m. į žemaičių žemę atvykę jėzuitai stengėsi atgauti protestantų pasisavintas bažnyčias ir patraukti į savo pusę kuo daugiau didikų – naujų bažnyčių fundatorių. Anot Motiejaus Valančiaus, tuo metu „namai Dievo tarsi dygte iš žemės pradėjo dygti“. Jei 1610 m. Žemaitijoje buvo 50 katalikų parapijų, tai 1639 m. – jau 100. (Algė Janavičienė „Lietuvos medinė sakralinė architektūra“ – monografija, 14 psl. Vilnius 1998).

1614 m. Batakių bažnyčia buvo perstatyta ir padidinta. Apie tos bažnyčios architektūrą žinių nedaug. Žinoma, kad ji buvo medinė. Bažnyčia pažymėta XVI a. antrosios pusės sudarytame plane. („Lietuvos TSR urbanistikos paminklai“). 1641 metų dokumentuose minimos Batakių klebono karčiamos (jų skaičius nenurodomas). 1644 m. buvo prie bažnyčios pastatyta špitolė. 1648 m. Batakiuose veikė parapijos mokykla. Prieš 1755-uosius metus buvo pastatyta klebonija ir varpinė, o 1768 metais – nauja bažnyčia ir špitolė. 1755 metų aprašyme pažymima, kad klebonija stovėjusi galu į šiaurę, o už jos buvusi sena karčema – „šinkas“ ir naujas bravoras. Varpinė ir špitolė, kaip ir bažnyčia bei klebonija, buvusios medinės.

1766 metais bažnyčia buvo perstatyta ir visus žavėjo savo įspūdinga barokinio stiliaus puošyba, ilgą laiką tai buvo seniausias liaudiškojo baroko pavyzdys Lietuvoje. Bažnyčia 1970 metų vasarą sudegė. Vietoje senosios 1989 m. pastatyta nauja bažnytėlė – priestatas prie senosios varpinės.

1800–1803 metais pastatyti klebono ūkiniai pastatai, o 1804 m. – klebonija. 1809 m. klebono jurisdikcijoje buvo 5 šeimos (arba 25-30 žmonių), tarp jų kubilius, degtindaris, 2 žydų šeimos. 1823 m. buvo pastatyta nauja, dviaukštė varpinė, o šventorius aptvertas egliniais pusrąsčiais tarp ąžuolinių stulpų. („Lietuvos TSR urbanistikos paminklai“).

XVIII a. pabaigoje Žemaičių vyskupiją sudarė 10 dekanatų: Alsėdžių, Joniškio, Kražių, Rietavo, Skuodo, Šeduvos, Šiluvos, Varnių, Veliuonos ir Viekšnių. Po 1795 metų, vyskupijai sumažėjus, buvo įkurtas naujas – Batakių dekanatas. 1804 metų ataskaitoje buvo minima jau 11 dekanatų. Kurį laiką Batakių dekanatas vyskupijos apyrašuose buvo vadintas „antraisiais Varniais“. Dar 1806 m. Batakių dekanas Jonas Dobkevičius pasirašinėjo kaip Varnių dekanas, pateikdamas žinias apie „antrųjų Varnių“ dekanatui priklausančias bažnyčias. Tikėtina, jog Batakių dekanatas buvo įkurtas vyskupu tapus Juozapui Arnulfui Giedraičiui. Jo valdymo metais didžiausi vyskupijos dekanatai buvo Joniškio, Rietavo ir Batakių – po 12 parapijų.

1820–1821 metų vizitacijos duomenimis, Batakių dekanate buvo 12 parapijų, 32 dvasininkai. Dekanatui priklausė ir Pašaltuonio benediktinų vienuolynas, taip pat Šilalės, Tauragės, Kaltinėnų ir kt. parapijos.

1841 m. Batakių bažnyčiai priklausė 28 valakai ir 15 margų žemės, 24 baudžiauninkai ir 148,64 sidabro rublio. Prie bažnyčios gyveno 3 kunigai. Klebonas Andrius Dobkevičius gaudavo 64 rublius metinės algos. Parapiją sudarė 2221 tikintysis. „Klebonije vidutine, dirwas newajsingas, miszka spiera gauti,“ – pažymi vyskupas Motiejus Valančius.

Batakių vikaras kunigas Jonas Ragauskas rusų buvo įtartas dalyvavęs sukilime ir įkalintas Kauno kalėjime, kur 1867 m. mirė. (Bronius Kviklys „Mūsų Lietuva“, 4 t. Vilnius, 1991).

Batakių parapijai 1846 metais priklausė: Batakių miestelis, Tadaušavos dvaras, Gerviečių, Lankininkų, Eidintų, Melagiškės, Mickiškių kaimai, Dugnų vienkiemis, Rikiškių, Steigvilų kaimai, Šiaudinės vienkiemis, Čiuteikių, Liaudginų, Pašešuvio, Ožnugarių kaimai, Paupynės vienkiemis, Varlaukėlių, Karklotės, Varlaukio bajorkaimiai, Skliausčių, Šveisčių, Minkšpaučių, Mišeikių, Juodpetrių, Vingiškių, Devynakių, Kasbarynų, Lomių kaimai, Asvyčių dvaras, Vėžlaukio bajorkaimis.

1886 m. Batakių miestelyje buvo 665 gyventojai. 1899 m. Batakių evangelikų liuteronų bažnyčioje pradėjo dirbti pirmasis Šios parapijos nuolatinis sakytojas kantorius, religinės literatūros vertėjas Fridrichas Imma (Šias pareigas ėjo iki 1910 m.). Jis iš latvių kalbos išvertė, 1907 m. lietuvių kalba išleido V. Plutės „Šventojo Rašto nusidavimus“. F. Imma mirė Batakiuose, palaidotas Mažintų kaimo liuteronų kapinėse. XIX a. ilgą laiką Batakių bažnyčia buvo dekanato centras, kuris vienijo daugumą dabartiniame Tauragės rajone buvusių katalikų parapijų. Tuo laikotarpiu Batakių parapijoje buvo 3 129 gyventojai, o XX a. pr. Batakių katalikų parapija vienijo 3 314 tikinčiuosius.

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Batakiuose buvo valsčiaus savivaldybė, policijos įstaiga, vaistinė, mokykla, dvi parduotuvės, smuklė, malūnas. Miestelio aikštės pietinėje dalyje stovėjo žydų sinagoga (iki mūsų dienų neišliko). Nepriklausomos Lietuvos metais Batakiai buvo valsčiaus centras, priklausęs Tauragės apskričiai.

1923 m. Batakių miestelyje, kaime, dvare ir geležinkelio stoties gyvenvietėje iš viso buvo 72 sodybos, 655 gyventojai. 1928–1929 m. „mažąjį“ Batakių dvarą valdė Chžonstauskiai. Iš jų dvarą nusipirko Bikneriai. Jie dvarą valdė iki 1940 metų. Tuo laikotarpiu dvarui priklausė apie 200 ha žemės.

1939 m. Batakiuose buvo apie 800 gyventojų. Tuo metu čia veikė valsčiaus savivaldybė, policijos nuovada, mokykla, paštas, sveikatos punktas, smulkaus kredito draugija, kooperatyvas, dvaro sodyboje – pieninė, kelios parduotuvės. Būta čia ir žydų sinagogos.

1941–1944 m. Batakiuose veikė šešių skyrių mokykla, vėliau, 1944–1949 m., – progimnazija, nuo 1949 iki1956 m. – septynmetė mokykla. 1956 m. ji reorganizuota į vidurinę mokyklą, kuri veikia iki šiol.

Po Antrojo pasaulinio karo Batakiai tapo apylinkės ir kolūkio centru, priklausė Tauragės rajonui. Čia veikė vidurinė mokykla, ryšių skyrius, kultūros namai, biblioteka. Batakių „mažasis“ dvaras pokario metais buvo nacionalizuotas.

1959 m. Batakiuose buvo 192 gyventojai.

1970 m. sudegė Batakių Šv. Onos Marijos Motinos bažnyčia.

Gaisro metu sunaikintas visas bažnyčios barokinis interjeras, daug kitų vertybių. Kiek nuošaliau nuo bažnyčios stovėjusi varpinė, kurioje saugomas 1676 m. Karaliaučiaus Šmidheno dirbtuvėse lietas varpas, išliko. Gaisro metu pavyko išgelbėti ir XIX a. II p. sukurtus nešiojamus altorėlius.

1989 m. vietoje sudegusios Batakių katalikų bažnyčios prie senosios varpinės pristatyta nauja Batakių bažnytėlė. Perstatytą bažnyčią 1991 m. spalio 13 d. konsekravo Telšių vyskupas Antanas Vaičius.

1. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.
2. Charakteristikų  išdavimas seniūnijos gyventojams.
3. Mirties registravimas pagal civilinės būklės aktų registracijos taisykles.
4. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui.
5. Leidimų skirti naują kapavietę seniūnijos kapinėse išdavimas.
6. Leidimų palaidoti šeimos kape seniūnijos kapinėse išdavimas.
7. Leidimų pervežti palaikus išdavimas.
8. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas.
9. Sprendimų dėl asmenų gyvenamosios vietos keitimo arba jos naikinimo priėmimas.
10. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams.
11. Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas.
12. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.
13. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.
14 Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar   jo priekabos išdavimas.
15. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas.
16. Pažymos patalpos savininkui (-ams) apie savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.
17. Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas.
18. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės priėmimas.
19. Išvykimo deklaracijos registravimas.
20. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
21. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės išdavimas.
22.  Dokumentų priėmimas dėl socialinės pašalpos skaičiavimo  ir socialinės pašalpos apskaičiavimas.
23. Klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas įvertinimas.
24. Buities tyrimo  aktų surašymas.
25. Seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo organizavimas.
26. Dokumentų priėmimas dėl išmokų už vaikus skaičiavimo ir  išmokos už vaikus apskaičiavimas.
27. Prašymus priėmimas ir  pažymų išdavimas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms).
28. Dokumentų priėmimas dėl kompensacijos kietam ar kitokiam kurui įsigyti skaičiuoti ir kompensacijos apskaičiavimas.
29. Prašymų ir dokumentus priėmimas skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems  auginantiems vaikus, asmenims.
30. Išvadų rengimas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
31. Socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikio nustatymas.
32. Planavimas ir  socialinės priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimomis,  ugdant ir palaikant   suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius.
33. Siūlymų teikimas dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos.
34. Prašymų skirti ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.
35. Pažymų apie šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus išdavimas.
36. Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimas.
37. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose iš nestacionarių įrenginių išdavimas.
38. Prašymų, išduoti pažymą apie žemės ūkio veiką, priėmimas.
39. Pažymų apie žemės ūkio veiklą išdavimas.
40. Konsultavimas žemės ūkio produkcijos gamybos klausimais.
41. Prašymų įregistruoti laikomus gyvūnus ūkinių gyvūnų registre priėmimas.
42. Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.
43. Visuomenei naudingos veiklos organizavimas.

Eil. Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Seniūnaičio vardas, pavardė

Seniūnaičio telefono Nr.

Seniūnaičio el. p. adresas

1.

Batakių

Laura Sinkevičienė

+370 609 37885

[email protected]

2.

Eidintų

Vaida Laugalienė

+370 630 74323

[email protected]

3.

Norkiškės

Donatas Šeštokas

+370 615 59470

[email protected]

Darbo užmokestis​

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

2024 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11973
Buhalterė11471
Kom. ūkio inžinierius11566
Elektrikas11198
Santechnikas11142
Traktorininkas11132
Valytoja1924
Darbininkai2924
Kiemsargis0,5462
Vairuotojas11134
Kūrikas1924
   
   
2023 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11917
Buhalterė11512
Kom. ūkio inžinierius11793,5
Elektrikas1891
Santechnikas111412
Traktorininkas11081,78
Teritorijų tvarktojas1840
Valytoja1840
Soc. dabo organizatorius12190,2
Darbininkai2840
Kiemsargis0,5420
Vairuotojas11120,55
Kūrikas1762
   
   
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11860,93
Buhalterė11429,42
Kom. ūkio inžinierius11629,54
Elektrikas11183,45
Santechnikas11033,6
Traktorininkas11081,78
Teritorijų tvarktojas1840
Valytoja1840
Soc. dabo organizatorius12090,12
Darbininkai2840
Kiemsargis0,5420
Vairuotojas11120,55
Kūrikas1 
   
   
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11898.13
Buhalterė11353.36
Kom. ūkio inžinierius11604.25
Elektrikas11183.45
Santechnikas11041.6
Traktorininkas11081.78
Teritorijų tvarktojas1840
Valytoja1840
Soc. dabo organizatorius12080.53
Darbininkai2840
Kiemsargis0.5420
Vairuotojas11134.58
Kūrikas1 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11861
Buhalterė11380
Kom. ūkio inžinierius11568
Elektrikas11166
Santechnikas1
Traktorininkas11290
Teritorijų tvarkytojas1840
Valytoja1840
Soc. dabo organizatorius12022
Darbininkai2840
Kiemsargis0,5420
Vairuotojas11104
Kūrikas1840
2022 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11686
Buhalterė11214
Kom. ūkio inžinierius11394
Elektrikas11055
Sntechnikas1 
Traktorininkas11194
Teritorijų tvarktojas1730
Žemės ūkio specialistas0,5 
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1,31191
Valytoja1730
Soc. dabo organizatorius11609
Darbininkai2730
Kiemsargis0,5365
Vairuotojas1995
Kūrikas1730
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11702
Buhalterė11214
Kom. ūkio inžinierius11394
Elektrikas11075
Sntechnikas11189
Traktorininkas11196
Teritorijų tvarktojas1730
Žemės ūkio specialistas0,5 
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1,31272
Valytoja1730
Soc. dabo organizatorius11737
Darbininkai2730
Kiemsargis0,5365
Vairuotojas11000
Kūrikas1 
   
   
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11684
Buhalterė11214
Kom. ūkio inžinierius11394
Elektrikas11055
Sntechnikas11028
Traktorininkas11055
Teritorijų tvarktojas1730
Žemės ūkio specialistas0,5 
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1,31232
Valytoja1730
Soc. dabo organizatorius11702
Darbininkai2730
Kiemsargis0,5365
Vairuotojas1996
Kūrikas1 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11804
Buhalterė11079
Kom. ūkio inžinierius11380
Elektrikas11055
Sntechnikas11028
Traktorininkas1956
Teritorijų tvarktojas1730
Žemės ūkio specialistas0,5485
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1,31186
Valytoja1730
Soc. dabo organizatorius11770
Darbininkai2730
Kiemsargis0,5365
Vairuotojas1930
Kūrikas1730
2021 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11 394
Buhalterė1987
Kom. ūkio inžinierius11 195
Elektrikas1891
Santechnikas1910
Traktorininkas1910
Teritorijų tvarkytojas1642
Žemės ūkio specialistas0,75715
Soc. darb. su rizikos šeimomis1, 752 234
Lankomosios priežiūros Soc. darbuotojai1,51 010
Valytoja1642
Soc. darbo organizatorius11 255
Darbininkai2647
Kiemsargis0,5323
Vairuotojas1859
Kūrikas1642
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11535
Buhalterė11031
Kom. ūkio inžinierius11380
Elektrikas1954
Sntechnikas11017
Traktorininkas1688
Teritorijų tvarktojas1642
Žemės ūkio specialistas0,5407
Soc. darb. su rizikos šeimomis1,752165
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1,51090
Valytoja1642
Soc. dabo organizatorius11284
Darbininkai2647
Kiemsargis0,5323
Vairuotojas1877
Kūrikas1601
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11575
Buhalterė1988
Kom. ūkio inžinierius11387
Elektrikas1968
Sntechnikas1927
Traktorininkas11081
Teritorijų tvarktojas1642
Žemės ūkio specialistas0,5370
Soc. darb. su rizikos šeimomis1,752165
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1,51003
Valytoja1642
Soc. dabo organizatorius11566
Darbininkai2647
Kiemsargis0,5323
Vairuotojas1879
Kūrikas1 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11555
Buhalterė1988
Kom. ūkio inžinierius11380
Elektrikas1968
Sntechnikas1958
Traktorininkas1956
Teritorijų tvarktojas1642
Žemės ūkio specialistas0,5370
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1,3904
Valytoja1642
Soc. dabo organizatorius11566
Darbininkai2647
Kiemsargis0,5323
Vairuotojas1879
Kūrikas1540
2020 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11269
Buhalterė1904
Kom. ūkio inžinierius11056
Elektrikas1859
Sntechnikas1878
Traktorininkas1878
Teritorijų tvarktojas1 
Žemės ūkio specialistas0,75657
Soc. darb. su rizikos šeimomis1,752150
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1,451010
Valytoja1607
Soc. dabo organizatorius11289
Darbininkai2607
Kiemsargis0,5303
Vairuotojas1859
Kūrikas1607
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11146
Buhalterė1944
Kom. ūkio inžinierius11029
Elektrikas1812
Sntechnikas1831
Traktorininkas1852
Teritorijų tvarktojas1607
Žemės ūkio specialistas0,75696
Soc. darb. su rizikos šeimomis1,752313
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1,451205
Valytoja1553
Soc. dabo organizatorius11452
Darbininkai2616
Kiemsargis0,5303
Vairuotojas1809
Kūrikas1 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11240
Buhalterė1933
Kom. ūkio inžinierius11006
Elektrikas1809
Sntechnikas1828
Traktorininkas1828
Teritorijų tvarktojas1607
Žemės ūkio specialistas0,75696
Soc. darb. su rizikos šeimomis1,752020
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1,451048
Valytoja1607
Soc. dabo organizatorius11239
Darbininkai2607
Kiemsargis0,5303
Vairuotojas1812
Kūrikas1 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris1700
Buhalterė1920
Kom. ūkio inžinierius1997
Elektrikas1809
Sntechnikas1828
Traktorininkas1828
Teritorijų tvarktojas1607
Žemės ūkio specialistas0,75696
Soc. darb. su rizikos šeimomis1,751957
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1,451049
Valytoja1607
Soc. dabo organizatorius11188
Darbininkai2607
Kiemsargis0,5303
Vairuotojas1810
Kūrikas1607
2019 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11144
Buhalterė1872
Kom. ūkio inžinierius1945
Elektrikas1795
Sntechnikas1799
Traktorininkas1799
Teritorijų tvarktojas1555
Žemės ūkio specialistas0,75654
Soc. darb. su rizikos šeimomis1,751736
Lankomosios priež. Soc. darbuotojai1443
Valytoja1555
Soc. dabo organizatorius1934
Darbininkai2555
Kiemsargis0,5277
Vairuotojas1555
Kūrikas1555
Ataskaitos

2024 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už I ketv.

2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už IV ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už III ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už II ketv.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už I ketv.

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už IV ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už III ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už II ketv.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už I ketv.

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už IV ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už III ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už II ketv.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už I ketv.

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už IV ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už III ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už II ketv.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už I ketv.

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už IV ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už II ketv.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už IV ketv.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos už III ketv.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2017 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2017 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2017 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaita už IV ketv.
2016 m. biudžeto vykdymo ataskaita už III ketv.
2016 m. biudžeto vykdymo ataskaita už II ketv.
2016 m. biudžeto vykdymo ataskaita už I ketv.

2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.       

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

Scroll to Top